Јавне набавке


ЈАВНА НАБАВКА 1.1.4/2020
ЈАВНА НАБАВКА 1.1.4/2020
09/06/2020

Предмет јавне набавке: Добра
Опис добра: Лож уље
Количина: Количина добра дата у спецификацији
Рок испоруке: Сукцесиван у току године
Рок за подношење понуде: 10.07.2020 до 12:00 часова
Документација: Позив за подношење понуда
                            Конкурсна документација

Допунска документација:
Статус: Окончана
Обавештења:     
Одлука о додели уговора
                             
Обавештење о закљученом уговору
  
ЈАВНА НАБАВКА 1.1.3/2020
ЈАВНА НАБАВКА 1.1.3/2020
15/04/2020

Предмет јавне набавке: Добро - Горива и мазива
Опис добра: Набавка горива
Количина: Количина добра дата у спецификацији
Рок испоруке: Сукцесиван у току године
Рок за подношење понуде: 27.04.2020 до 12:00 часова
Документација: Позив за подношење понуда
                            Конкурсна документација

Допунска документација:
Статус: Окончана
Обавештења:  
Одлука о додели уговора
                          
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА 1.1.5/2020
ЈАВНА НАБАВКА 1.1.5/2020
10/03/2020

Предмет јавне набавке: Добро - Хигијена
Опис добра: Средства за хигијену
Количина: Количина добра дата у спецификацији
Рок испоруке: Сукцесиван у току године
Рок за подношење понуде: 29.04.2020 до 12:00 часова - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК
Документација: Позив за подношење понуда - партија 1 - ДРУГИ ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК
                             Конкурсна документација - партија 1 - ДРУГИ ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

                            Позив за подношење понуда - партија 1 - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК
                             Конкурсна документација - партија 1 - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

                            Позив за подношење понуда
                            Конкурсна документација
                           
Допунска документација: Додатне информације и појашњења - партија 1 - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК 1
Статус: У току
Обавештења:  Обавештење о закљученом уговору
                         Одлука о обустави
                         Одлука о додели уговора
                         Одлука о додели уговора - Партија 1 - Поновљњни поступак
                         Одлука о измени одлуке о додели уговора
                         Одлука о обустави поступка за партију 1 - поновљени поступак
                         Одлука о додели уговора - Партија  1 - Други поновљени поступак
                         Ооавештење о заклјученом уговору - Партија 1 - Други поновљени поступак

ЈАВНА НАБАВКА 1.1.2/2020
ЈАВНА НАБАВКА 1.1.2/2020
10/03/2020

Предмет јавне набавке: Добро - Намирнице
Опис добра: Прехрамбени производи
Количина: Количина добра дата у спецификацији
Рок испоруке: Сукцесиван у току године
Рок за подношење понуде: 19.03.2020 до 12:00 часова
Документација: Позив за подношење понуда
                             Конкурсна документација
                            Позив за подношење понуда - поновљени поступак за партије 3, 6  и 8
                            Конкурсна документација - поновљени поступак за партије 3,6 и 8

Допунска документација: Додатне информације и појашњење
Статус: Окончана
Обавештења:     Одлука о додели уговора
                            Одлука о обустави поступка за партије 3, 6 и 8.
                            Обавештење о закљученом уговору - партија 1
                           Обавештење о закљученом уговору - партија 5
                           Обавештење о закљученом уговору - партија 4,7,10,11,12, i 13
                           Обавештење о закљученом уговору - партија 9
                           Обавештење о закљученом уговору - партија 2
                           Одлука о додели уговора - партије 6 и 8
                           Одлука о обустави поступка за партију 3
                           Обавештење о закљученом уговору - партија 6
                           Обавештење о закљученом уговору - партија 8
                           Одлука о обустави поступка за партију 3 - други поновљени поступак

ЈАВНА НАБАВКА 1.1.1/2020
ЈАВНА НАБАВКА 1.1.1/2020
04/03/2020

Врста предмета јавне набавке: Добра
Опис добра: Електрична енергија
Количина: /
Рок испоруке: / 
Рок за подношење понуде: 16.03.2020 до 12:00 часова
Документација: Позив за подношење понуда
                             Конкурсна документација
Допунска документација: /
Статус: У току
Обавештења:      Одлука о додели уговора                      АРХИВА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design