ЈАВНА НАБАВКА 14/2018
ЈАВНА НАБАВКА 14/2018
27/12/2018

Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Опис добра: Израда пројектне документације
Количина:
/
Рок испоруке: /
Рок за подношење понуде: 15
.01.2019 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
                             Конкурсна документација
Допунска документација: 
Статус: Окончана
Обавештења: Одлука о обустави за партију 4
                         Одлука о додели уговора
                         Обавештење о закљученом уговору - партија 1
                         Обавештење о закљученом уговору - партија 2
                         Обавештење о закљученом уговору - партија 3
                         Обавештење о обустави - партија 4

ЈАВНА НАБАВКА 13/2018
ЈАВНА НАБАВКА 13/2018
07/09/2018

Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Опис добра:
Изградња хидрантске мреже, радови
Количина:
/
Рок испоруке:
Рок за подношење понуде: 30
.08.2018 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
                             Конкурсна документација
Допунска документација: 
Статус: Окончана
Обавештења: Одлука о додели уговора
                         Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА 12/2018
ЈАВНА НАБАВКА 12/2018
16/08/2018

Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Опис добра:
Изградња хидрантске мреже, радови
Количина:
/
Рок испоруке:
Рок за подношење понуде: 30
.08.2018 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
                             Конкурсна документација
Допунска документација: 
Статус: Окончана
Обавештења: Одлука о обустави


ЈАВНА НАБАВКА 11/2018
ЈАВНА НАБАВКА 11/2018
09/07/2018

Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Опис добра:
Изградња хидрантске мреже, радови
Количина:
/
Рок испоруке:
Сукцесиван у току трајања уговора
Рок за подношење понуде: 02
.08.2018 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
                             Конкурсна документација
Допунска документација: 
Статус: Окончана
Обавештења: Одлука о обустави


ЈАВНА НАБАВКА 10/2018
ЈАВНА НАБАВКА 10/2018
05/06/2018

Предмет јавне набавке: Јавна набавка добра
Опис добра:
Млечни производи  поновљени поступак
Количина:
/
Рок испоруке:
Сукцесиван у току трајања уговора
Рок за подношење понуде: 18
.06.2018 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
                             Конкурсна документација
Допунска документација: 
Статус: Окончана
Обавештења: Одлука о додели уговора
                         Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА 9/2018
ЈАВНА НАБАВКА 9/2018
08/05/2018

Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Опис добра:
Млечни производи
Количина:
/
Рок испоруке:
Сукцесиван у току трајања уговора
Рок за подношење понуде: 18
.06.2018 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
                             Конкурсна документација
Допунска документација: 
Статус: Окончана
Обавештења: Одлука о обустави

ЈАВНА НАБАВКА 8/2018
ЈАВНА НАБАВКА 8/2018
28/05/2018

Предмет јавне набавке: Добро - Уље за ложење
Опис добра:
Гасно уње екстра лако евро ЕЛ
Количина:
Количина дата у спецификацији
Рок испоруке:
Сукцесиван у току трајања уговора
Рок за подношење понуде: 28
.05.2018 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
                             Конкурсна документација
Допунска документација: 
Статус: Окончана
Обавештења: Одлука о додели уговора
                         Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА 7/2018
ЈАВНА НАБАВКА 7/2018
23/04/2018

Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Опис добра:
Набавка намирница - поновљени поступак
Количина:
Количина добра дата у спецификацији по партијама
Рок испоруке:
Сукцесиван у току трајања уговора
Рок за подношење понуде:
03.05.2018 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
                             Конкурсна документација
Допунска документација:
Додатне информације и појашњење
Статус: Окончана
Обавештења: Одлука о додели уговора
                         Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА 6/2018
ЈАВНА НАБАВКА 6/2018
05/04/2018

Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Опис добра:
Гориво за моторна возила
Количина: /
Рок испоруке:
Сукцесиван у току трајања уговора
Рок за подношење понуде:
25.04.2018 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
                             Конкурсна документација
Допунска документација:
Додатне информације и појашњење
Статус: Окончана
Обавештења: Одлука о додели уговора
                         Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА 5/2018
ЈАВНА НАБАВКА 5/2018
05/04/2018

Предмет јавне набавке: Набавка добра - опрема за производњу
Опис добра:
Изолована прохромска цистерна за млеко
Количина: /
Рок испоруке: / 
Рок за подношење понуде:
25.04.2018 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
                             Конкурсна документација
Допунска документација:
Измена конкурсне документације
Статус: Окончана
Обавештења: Одлука о додели уговора
                         Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА 4/2018
ЈАВНА НАБАВКА 4/2018
05/04/2018

Предмет јавне набавке: Добро -  Набавка намирница  поновљени поступак
Опис добра: Партија 1 - свеже месо и месне прерађевине
                      Партија 2 - риба и рибље прерађевине
                      Партија 3 - млечни производи
                      Партија 4 - конзумна јаја
                      Партија 11 - конзерве

Количина: /
Рок испоруке: Сукцесиван у току године 
Рок за подношење понуде:
19.04.2018 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
                             Конкурсна документација
Допунска документација: /
Статус: Окончана
Обавештења:
Одлука о додели уговора
                         Обавештење о закљученом уговору
                         Одлука о обустави

ЈАВНА НАБАВКА 3/2018
ЈАВНА НАБАВКА 3/2018
28/12/2018

Предмет јавне набавке: Добро - Средства за хигијену
Опис добра:
Партија 1 - разни производи за чишћење и прање
                       Партија 2 - производи за торк опрему за купатила
                      
Партија 3 - средства за дезинфекцију и прање
                       Партија 4 - производи за машину за прање посуђа Wintеrhalter
                       Партија 5 - средство за прање конвекцијске пећнице МКN

Количина: /
Рок испоруке: Сукцесиван у току трајања уговора 
Рок за подношење понуде:
20.03.2018 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
                             Конкурсна документација
Допунска документација:
Измена конкурсне документације за партију 1
                                               Измена конкурсне документације за партију 4
                                              
Додатно појашњење конкурсне документације 01
                                               Додатно појашњење конкурсне документације 02
                                               Додатно појашњење конкурсне документације 03
                                               Обавештење о продужењу рока
Статус: Окончана
Обавештења: Одлука о додели уговора
                         Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА 2/2018
ЈАВНА НАБАВКА 2/2018
19/02/2018

Предмет јавне набавке: Добро - Намирнице
Опис добра: Прехрамбени производи
Количина: Количина добра дата у спецификацији
Рок испоруке: Сукцесиван у току године 
Рок за подношење понуде: 19.03.2018 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
                             Конкурсна документација
Допунска документација: Измена конкурсне документације
                                              Додатно појашњење конкурсне документације
                                              Обавештење о продужењу рока

Статус: Окончана
Обавештења: Одлука о обустави
                         Одлука о додели уговора
                        
Обавештење о закљученом уговору
                         Обавештење о закљученом уговоруЈАВНА НАБАВКА 1/2018
ЈАВНА НАБАВКА 1/2018
19/02/2018

Предмет јавне набавке: Добро - Електрична енергија
Опис добра: Електрична енергија
Количина: /
Рок испоруке: Сукцесиван у току године 
Рок за подношење понуде: 08.03.2018 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
                             Конкурсна документација
Допунска документација: /
Статус: Окончана
Обавештења: Одлука о додели уговора
                         Обавештење о закљученом уговору

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design