Logo Mlekarske skole sa domom učenika "Dr Obren Pejić"
Млекарска школа са домом ученика
"Др Обрен Пејић"


ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР - IV степен

Ветеринарски техничар асистира ветеринару при третману и здравственој заштити животинја на терену и у бетеринарској амбуланти.

 

У непосредној производњи:

          • помаже ветеринару у лечењу животињам,

          • обавља једноставније прегледе животиња, даје терапију, чисти и превија повређене животиње.,

          • води ветеринарску апотеку,

          • спроводи санитарне и зоохигијенске превентиве,

          • спроводи мере заштите од заразних болести и паразита, вакцинише животиње, спречава ширење заразних болести и епидемија у сточарству.

 

У лабораторији:

          • ради лабораторијске анализе

 

На крају школовања полаже матурски испит по Упутству министра просвете.

Радна места:
          • фарме за узгој животиња,
          • ветеринарске амбуланте,
          • пољпоривредне апотеке,
          • кланице,
          • царини,
          • самосталним узгојем домаћих животиња и кућних љубимаца.

Наставак школовања:
          • ветеринарски факултет,
          • медицински факултет,
          • пољпоривредни факултет смер сточарство,
          • све друге факултете природних и друштвених смерова.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2018 ©

HeNiNG design