Дом ученика и студенатаДом ученика се налази у саставу Млекарске школе у Пироту. Мешовитог је типа јер обухвата популацију ученика оба пола.

Дом ученика при Млекарској школи пружа услуге смештаја, исхране, васпитно-образовног рада и организацију слободног времена ученицима средњих школа у Пироту, као и услуге смештаја и исхране редовним студентима.

После реконструкције дома, коју финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, смештајни капацитети дома је 90 места. Собе у дому су трокреветне и четворокреветне.

Ученицима у дому на располагању је помоћ васпитача и наставника школе у савлађивању градива, а у циљу постизања што бољег школског успеха. Дом располаже учионицом опремљеном рачунарима и АДСЛ-ом, савременом ТВ-салом, Богатом библиотеком и балон халом.
Дугогодишња сарадња Дома ученика са Домом културе, Позориштем, спортским и плесним клубовима у граду, омогућава свестран развој личности сваког ученика.

   У дому се поклања пуна пажња квалитету исхране ученика. Јеловник је усклађен са нормативима исхране ученика и студенатау установама ученичког и студентског стандарда. Урађена је детаљна реконструкција кухиње и трпезарије, а кухиња је опремљена савременим машинама за рад.

Упис у дом

Конкурс за пријем ученика у установе за смештај и исхрану  расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Право на смештај и исхрану имају редовни ученици чије се школовање финансира из буџета Републике  Србије, који су држављани Републике Србије и чије  пребивалиште  није у месту у коме се налази седиште дома. Сваке године надлежно Министарство просвете и спорта расписује конкурс за пријем ученика у установе за смештај и исхрану.

Ученици и студенти заинтересоване за пријем у дом, након објављивања конкурса, конкуришу у оквиру прве расподеле, обично у интервалу од 01. до 15. јула у јунском уписном року и најкасније до 30. августа у августовском уписном року.

После сваког уписног рока биће истакнута ранг листа примљени ученика.

Порука родитељима

Вишегодишње искуство нам указује да долазак ученика у средњу школу и дом ученика доноси значајне разлике у односу на ранији начин живота и рада. Адаптација на ново окружење је постепен процес, после позитивних првих утисака, често следе кризе у савладавању новог начина живота.

У адаптацији на нову средину у великој мери доприноси помоћ породице. Многа  истраживања показују да су током средње школе најзначајнији ослонац у животу младих људи управо њихови родитељи.

Саветујемо да ваше дете кроз разговор припремите на нови начин живота и да му укажете на важност толеранције која је нужна због захтева колективног смештаја и живота. Обавезно будите у току са адаптацијом, са свим позитивним и негативним искуствима кроз које ваше дете пролази и гради свој однос према окружењу и свом новом начину живота.

У периоду адаптације, редовно контактирајте са васпитачима. Интересујте се о проблемима, променама у понашању и успеху у школи вашег детета. Обавезно упознајте нове другове вашег детета.

Упутите ваше дете да о евентуалним проблемима слободно разговара са васпитачима и да непостоји проблем који неможе да буде решен.

Корисне информације

• Усељење у дом је увек дан пре почетка наставе у школи;
• Ваше дете биће смештено у соби са вршњацима;
• Упознате васпитача са свим здравственим проблемима вашег детета;
• У случају болести ученици се обавезно лече код куће;
• Дом не ради за време школских распуста и празника;

Неопходно је да се ваше дете одјави из дома при одласку кући;
Првацима препоручујемо редовне одласке кући у циљу постепеноог навикавање на одвајање од породице;
Поштујете уговор и редовно измирујете обавезе према дому.Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design