Млекарска школа са домом ученика
"Др Обрен Пејић"


ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА - III степен

Прерађивач млека је специјализовано занимање за обраду и прераду млека.

     У непосредној производњи:
          • Врши физичко, хемијско и органолептичко оцењивање сировине;
          • Прераду сировина до финалног производа;

     У продавницама за снабдевање и продају млека и млечних производа:
          •  Продају млека и млечних производа.

     У току школовања изучава:
          • Технологију млека;
          • Традиционалну производњу пиротског какчкаваља.

На крају школовања полаже завршни испит по Упутству министра просвете.
     Радна места:

          • Млекарска индустрија
          • Продавнице за снабдевање и продају млека

     Наставак школовања:

          • Четврти разред за прехрамбеног техничара,
          • V степен (специјализација)

Образовни профил
ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА

15

Квота за упис
2021 / 22

9

Општих
предмета

11

Стручних
предмета

2

Изборна предмета


НАШИ ОСТАЛИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
Прехрамбени техничар је стручњак за рад у прехрамбеној индустрији. У непосредној ...

МЕСАР
На овом смеру ученици стичу практична знања и усавршавају вештине прераде меса ...

ПЕКАР
На овом смеру ученици теоретска и практична знања у области технологије пекарства ...

ОПЕРАТЕР
Оператер у прехрамбеној индустрији је стручњак за рад у предузећима која се баве ...
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2018 ©

HeNiNG design