Млекарска школа са домом ученика
"Др Обрен Пејић"


Упис редовних ученика 2021 / 2022

План уписа редовних ученика у први разред
Млекарске школе са домом ученика "Др Обрен Пејић"
за школску 2021 / 2022 годину
Упис редовних ученика у први разред, ради стицања средњег образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању, врши се на основу конкурса у јунском року.

Заједнички конкурс за све средње школе расписује Министарство просвете и спорта. Министарство расписује заједнички конкурс којим се на основу плана уписа одређује и број ванредних ученика.

За упис у први разред средње школе могу да конкуришу кандидати који су завршили основну школу, укључујући и завршни испит, а који су млађи од 17 година (на дан 31.августа).

Кандидати за упис у први разред средње школе који су старији од 17 година године могу да конкуришу искључиво у својству ванредног ученика.
IV СТЕПЕН
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
Шифра из конкурса:
PIPI SC 4A10S
Квота за упис:
30 / 23+7 дуално
Минималан број бодова за упис
2020/21:
/
2019/20:
52.54
2018/19:
50.50
2017/18:
50.13

III СТЕПЕН
ОПЕРАТЕР У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ
Шифра из конкурса:
PIPI SC 3A31S
Квота за упис:
15
Минималан број бодова за упис
2020/21:
/
2019/20:
47.61
2018/19:
39.83
2017/18:
/

ПЕКАР
Шифра из конкурса:
PIPI SC 3A23S
Квота за упис:
15
Минималан број бодова за упис
2020/21:
/
2019/20:
/
2019/20:
40.57
2017/18:
37.52

МЕСАР
Шифра из конкурса:
PIPI SC 3A28S
Квота за упис:
15
Минималан број бодова за упис
2020/21:
/
2019/20:
/
2018/19:
39.06
2017/18:
42.68

ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА
Шифра из конкурса:
PIPI SC 3A26S
Квота за упис:
15
Минималан број бодова за упис
2020/21:
/
2019/20:
42.14
2018/19:
43.05
2017/18:
40.72
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2018 ©

HeNiNG design