Млекарска школа са домом ученика
"Др Обрен Пејић"


Ванредно школовање

Уколико желите да наставите прекинуто школовање или никада нисте ни похађали средњу школу, Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић" образује ванредне ученике за трећи и четврти степен стручне спреме.

У четворогодишнјем трајању:
          • Прехрамбени техничар

    У трогодишњем трајању:
          • Прерађивач млека
          • Пекар
          • Месар
Процедура уписа

Упис у први разред се врши конкурсом за упис у јунском року са редовним ученицима по процедури које прописује Министарство просвете и објављује га путем јавних медија.

Потребна документа:

          • Сведочанство 8.разреда основне школе
          • Извод из матичне књиге рођених
          • Лекарско уверење за упис у школу

НАШИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
Прехрамбени техничар је стручњак за рад у прехрамбеној индустрији. У непосредној ...

ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА
Прерађивач млека је специјализовано занимање за обраду и прераду млека ...

МЕСАР
На овом смеру ученици стичу практична знања и усавршавају вештине прераде меса ...

ПЕКАР
На овом смеру ученици теоретска и практична знања у области технологије пекарства ...

ОПЕРАТЕР
Оператер у прехрамбеној индустрији је стручњак за рад у предузећима која се баве ...
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2018 ©

HeNiNG design