Школска документа

Овде можете погледати, односно прузети, документе којима се уређује рад школе као што су статут школе, иниерни правилници, информатори и одлуке. 
(Стату Млекарске школе са домом ученика "Др Обрен Пејић"
(Правила понашања у Млекарској школи са домом ученика Др "Обрен Пејић" )
(Правилник  о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Млекарске школе са домом ученика „Др обрен пејић“ )
(Информатор о раду Млекарске школе са домом ученика Др Обрен Пејић)
Правилник о испитима у Млекарској школи са домом ученика Др "Обрен Пејић" )
Правилник о о васпитно дисциплинској и материјалној одговорности ученика Mлекарске школе са домом ученика „Др Oбрен Пејић“  )
(Правилник o дисциплинској и материјалној одговорности запослених у  Млекарској школи са домом ученика “Др Обрен Пејић” )
(Правилник о јавним набавкама Млекарске школе са домом ученика Др Обрен Пејић)
(Правилник о поступку унутрашњег узбињивања Млекарске школе са домом ученика Др Обрен Пејић)
(Правилник о кућном реду у дому Млекарске школе са домом ученика ,, Др Обрен Пејић ” )
(Изабрани уџбеници за школску 2019/2020 годину Млекарске школе са домом ученика Др Обрен Пејић)

Планови и програми

Овде можете погледати, односно прузети, планове и програме рада. 
(За школску 2018/2019 годину.)

Приручници

У ПРИПРЕМИ ...

Обрасци

На овој страници можете погледати, односно прузети, највише коришћене обрасце за школску евиденцију у средњим школама који су у службеној употреби у Републици Србији и дати су у DOC формату.

Ови обрасци намењени су наставницима и урађени су и припремљени за штампу на обрасцима датим у Службеном гласнику.
Глобални годишњи план рада наставника
Оперативни план рада наставника
Образац припреме за извођење наставног часа
Образац ИОП 3(пример) - НОВИ ОБРАЗАЦ
Образац ИОП 4 - НОВИ ОБРАЗАЦ
Портфолио наставника

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design