Млекарска школа са домом ученика
"Др Обрен Пејић"


Документа


Школска документа

Овде можете погледати, односно прузети, документе којима се уређује рад школе као што су статут школе, иниерни правилници, информатори и одлуке. 
(Стату Млекарске школе са домом ученика "Др Обрен Пејић"
(Правила понашања у Млекарској школи са домом ученика Др "Обрен Пејић" )
(Правилник  о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Млекарске школе са домом ученика „Др обрен пејић“ )
(Информатор о раду Млекарске школе са домом ученика Др Обрен Пејић)
Правилник о испитима у Млекарској школи са домом ученика Др "Обрен Пејић" )
Правилник о о васпитно дисциплинској и материјалној одговорности ученика Mлекарске школе са домом ученика „Др Oбрен Пејић“  )
(Правилник o дисциплинској и материјалној одговорности запослених у  Млекарској школи са домом ученика “Др Обрен Пејић” )
(Правилник о јавним набавкама Млекарске школе са домом ученика Др Обрен Пејић)
(Правилник о поступку унутрашњег узбињивања Млекарске школе са домом ученика Др Обрен Пејић)
(Правилник о кућном реду у дому Млекарске школе са домом ученика ,, Др Обрен Пејић ” )
(Изабрани уџбеници за школску 2019/2020 годину Млекарске школе са домом ученика Др Обрен Пејић)

Планови и програми

Овде можете погледати, односно прузети, планове и програме рада. 
(За школску 2018/2019 годину.)

Приручници

У ПРИПРЕМИ ...

Обрасци

На овој страници можете погледати, односно прузети, највише коришћене обрасце за школску евиденцију у средњим школама који су у службеној употреби у Републици Србији и дати су у DOC формату.

Ови обрасци намењени су наставницима и урађени су и припремљени за штампу на обрасцима датим у Службеном гласнику.
Глобални годишњи план рада наставника
Оперативни план рада наставника
Образац припреме за извођење наставног часа
Образац ИОП 3(пример) - НОВИ ОБРАЗАЦ
Образац ИОП 4 - НОВИ ОБРАЗАЦ
Портфолио наставника

Општа документа

Овде можете погледати, односно прузети, документе којима се уређује рад у средњим школама: законе, правилнике, стратегије и стандарде. 
("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013)
("Сл. гласник РС", бр. 55/2013)
("Сл. гласник РС", бр. 55/2013)
("Сл. гласник РС", бр. 18/2010 и 55/2013)
("Национални просветни савет", 2011)
("Сл. гласник РС", бр. 107/2012)
("Сл. гласник РС", бр. 1/2007)
("Сл. гласник РС", бр. 21/2015)
("Сл. гласник РС", бр. 30/2010)
("Сл. гласник РС", бр. 33/1999 и 108/2003)
("Сл. гласник РС", бр. 76/2010)
("Сл. гласник РС", бр. 63/2010)
("Сл. гласник РС", бр. 31/2006, 21/2006 и 44/2013)
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/1992, 23/1997 и 2/2000)
("Сл. гласник РС", бр. 85/2013)
("Сл. гласник РС", бр. 78/2013 и 86/2013 - испр.)
("Сл. гласник РС", бр. 34/2012)
("Сл. гласник РС", бр. 9/2012)
("Сл. гласник РС", бр. 22/2005 и 51/2008)
("Сл. гласник РС", бр. 7/2011 и 68/2012)
("Сл. гласник РС", бр. 117/2013)
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2011)
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013 и 6/2014)
("Сл. гласник РС", бр. 41/2014)
("Сл. гласник РС", бр. 31/2006, 51/2006, 44/2013 и 55/2014)
("Сл. гласник РС", бр. 37/1993)
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 7/1991)
("Сл. гласник РС", бр. 25/1993, 80/1993, 21/1994, 4/1995, 31/2000 i 106/2005)
("Сл. гласник РС", бр. 7/1993, 19/1993, 6/1999, 50/2002, 97/2005 i 90/2011)
("Сл. гласник РС", бр. 36/2010 и 55/2012)
("Сл. гласник РС", бр. 46/2010, 47/2011, 56/2012 и 75/2013)
("Сл. гласник РС", бр. 75/2013)
("Сл. гласник РС", бр. 63/2011)
("Сл. гласник РС", бр. 29/2011 и 90/2013)
("Сл. гласник РС", бр. 90/2011)
("Сл. гласник РС", бр. 67/2011)
("Сл. гласник РС", бр. 17/2012)
("Сл. гласник РС", бр. 18/2012)

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2018 ©

HeNiNG design