Млекарска школа са домом ученика
"Др Обрен Пејић"


ПЕКАР - III степен

На овом смеру ученици стичу теоретска и практична знања у области технологије пекарства.

Практична обука се обавља у малој пекарици у оквиру школе као и у приватним  пекарама које су опремљене савременим уређајима за производњу.

У непосредној производнји:
          • Обликовање и печење хлеба и свих врста пецива,

У продавницама за снабдеванје и продају хлеба и пецива:
          • Презентацију и продају хлеба и свих врста пецива

У току школовања изучава:
          • Технолошку шему производње хлеба, пецива, колача и тестенина
          • Припрему финалног производа,
          • Обликовање, печење, презентацију и продају свих врста пецива.

На крају школовања полаже завршни испит по Упутству министра просвете.
Радна места:

          • Рад у пекарама за обраду и прераду хлеба и пецива,
          • Рад у трговини за продају хлеба и пецива.

Наставак школовања:

          • Четврти разред за прехрамбеног техничара,
          • V степен (специјализација)

Образовни профил
ПЕКАР

15

Квота за упис
2021 / 22

9

Општих
предмета

11

Стручних
предмета

2

Изборна предмета


НАШИ ОСТАЛИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
Прехрамбени техничар је стручњак за рад у прехрамбеној индустрији. У непосредној ...

ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА
Прерађивач млека је специјализовано занимање за обраду и прераду млека ...

МЕСАР
На овом смеру ученици стичу практична знања и усавршавају вештине прераде меса ...

ОПЕРАТЕР
Оператер у прехрамбеној индустрији је стручњак за рад у предузећима која се баве ...
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2018 ©

HeNiNG design