Logo Mlekarske skole sa domom učenika "Dr Obren Pejić"
Млекарска школа са домом ученика
"Др Обрен Пејић"


ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ - IV степен

Техничар за биотехнологију је стручњак за рад у лабораторијама и погонима прехрамбене, фармацеутске и хемијске индустрије гда се примењују биотехнолошки процеси.

 

У непосредној производњи:

          • ради на издвајању и пречишћавању биљних и животињских

сировина од којих се добијају прехрамбени производи (уље, шећер, скроб),

          • користи активности микроорганизама где се биолошким путем  могу да производе прехрамбени производи и сировине (кисело млеко, јогурт, кефир), биолошки конзервисано поврће (кисели купус), пекарски квасац, органске киселине, пиво, вино, ензими, алкохол (етанол), лекови (антибиотици, витамини), хемикалије и енергенти., 

 

У лабораторији:

          • узима узорке за анализу и испитиванје физичких, хемијских и микробиолошких карактеристика,

          • контролише присуство и садржај пестицида и адитива у намирницама,

          • исправност, односно неисправност намирница

На крају школовања полаже матурски испит по Упутству министра просвете.

Радна места:
          • лабораторија за испитивање квалитета хране,
          • погони за производњу прехрамбених производа
          • погони за производњу пијаће воде,
          • пекаре,
          • посластичаре,
          • погони за производњу алкохолних и безалкохолних пића,
          • складишта прехрамбених производа,
          • самосталне радионице,

Наставак школовања:
          • пољопривредни факултет,
          • технолошки факултет,
          • технички факултет,
          • природно-математички факултет
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2018 ©

HeNiNG design