Јавне набавке


ЈАВНА НАБАВКА 1.3.5./2019
ЈАВНА НАБАВКА 1.3.5./2019
08/11/2019

Предмет јавне набавке: Радови
Опис добра: Додатни радови на реконструкцији крова
Количина: /
Рок испоруке: / 
Рок за подношење понуде: 12.11.2019 до 13:00 часова
Документација: Конкурсна документација
Допунска документација: /
Статус: Окончана
Обавештења: Обавештење о покретању преговарачког поступка
                         Одлука о додели Уговора
                         Обавештење о закљученом Уговору

ЈАВНА НАБАВКА 1.2.2./2019
ЈАВНА НАБАВКА 1.2.2./2019
01/11/2019

Предмет јавне набавке: Услуге
Опис добра: Израда пројектне документације
Количина: /
Рок испоруке: / 
Рок за подношење понуде: 12.11.2019 до 12:00 часова
Документација: Позив за подношење понуда
                             Конкурсна документација
Допунска документација: Додатно појашњење
                                   Допуна конкурсне документације
                                   Обавештење о продужетку рока


Статус: Окончана
Обавештења:  Одлука о додели  уговора
                        Обавештење о закљученом Уговору

                    
                  

ЈАВНА НАБАВКА 1.3.4./2019
ЈАВНА НАБАВКА 1.3.4./2019
25/06/2019

Предмет јавне набавке: Радови
Опис добра: Реконструкција крова школе са домом ученика
Количина: /
Рок испоруке: / 
Рок за подношење понуде: 26.07.2019 до 12:15 часова
Документација: Позив за подношење понуда
                             Конкурсна документација
Допунска документација: /
Статус: Окончана
Обавештења: Одлука о додели Уговора
                     Обавештење о закљученом Уговору
                         Одлука о измени уговора                        АРХИВА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design