Избор најтолерантнијег ученика

Током последње недеље првог полугодишта у нашој школи спроведена је активност под називом „Избор за најтолерантијег ученика“.  У овој активности учествовали су сви ученици  наше школе бирајући најтолерантијег ученика свог одељења.

Циљ ове активности усмерен је ка развоју хуманости, толеранције и сарадње ученика, као и ка развоју њихове објективности и спремности на одлучивање.

Титуле „најтолерантнијих ученика“ понели су следећи ученици:
• у одељењу II1: Матеја Ракић;
• у одељењу II2: Ива Илијев;
• у одељењу III1: Катарина Јовановић;
• у одељењу III2: Игор Мадић и
• у одељењу IV1: Јулијана Апостоловић.

Најтолерантнијим ученицима су уручене су похвалнице на часу одељенског старешине, а  израђен је и пано који је истакнут у холу школе.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design