Избор најтолерантнијег ученика

Током последње недеље првог полугодишта у нашој школи спроведена је активност под називом Избор за најтолерантијег ученика“У овој активности учествовали су сви ученици  наше школе бирајући најтолерантијег ученика свог одељења.

 

Циљ ове активности усмерен је ка развоју хуманости, толеранције и сарадње ученика, као и ка развоју њихове објективности и спремности на одлучивање.

 

Титуле најтолерантнијих ученика“ понели су следећи ученици:

 у одељењу II1: Матеја Ракић;

 у одељењу II2: Ива Илијев;

 у одељењу III1: Катарина Јовановић;

 у одељењу III2: Игор Мадић и

 у одељењу IV1: Јулијана Апостоловић.

 

Најтолерантнијим ученицима су уручене су похвалнице на часу одељенског старешине, а  израђен је и пано који је истакнут у холу школе.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design