Хемијска секција

Пред ученицима одељења II-1 - Прехрамбени техничари (Катарина Јовановић, Лазар Костов, Бојан Младенов, Александра Мракић и Немања Лилић), на часовима Хемијске секције, нашао се мало другачији изазов - како од ствари које имају код куће могу да направе експерименте из хемије као и доношење закључака о појавама које се одигравају у огледима и примена стеченог знања из хемије о растворљивости, редукцији шећера...

На часу су изведени следећи огледи: "Магично млеко", "Лава лампа", "Невидљиво писмо", "Сребрни прстен", "Хемијски коктел", "Хемијски камелеон".

Часови хемије и експериментисање увек су међу најзанимљивијима.

Хемијску секцију водила је професорка хемије Марија Крстић Ћирић
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design