Израда паноа поводом Дана школе

У изради паноа поводом Дана школе учествовале су ученице одељења II1 

Катарина Јовановић, Негица Радев и Драгана Петров.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design