Наша школа у међународној размени ученика

Наша школа има дугогодишњу сарадњу са Професионалном гимназијом за угоститељство и туризам „Пенчо Симов“ из Габрова, Бугарска. Сарадња  са школом из Габрова датира још од 2018. године када је и потписана повеља о сарадњи у циљу јачања партнерских односа зарад реализације нових идеја и модернизације наставе са још три школе из Румуније, Раковице и Рановца.

Четири ученика наше школе образовног профила ветеринарски техничар (први разред), пекар (трећи разред), месар (трећи разред) и прехрамбени техничар (четврти разред) биће  гости вршњацима из Габрова. Током свог боравка у Габрову похађаће часове практичне и блок наставе из одговарајућих предмета и учествовати у настави. Поред тога, планирано је  низ активности како у школи, тако и у дому ученика и низ ваннаставних едукативних радионица, културолошких посета и др.

Циљ овог пројекта је упознавање са културом, начином живота и школским системом, традицијом, обогаћивање језичке културе говора и усавршавање језика, успостављање и унапређивање међународне сарадње, а највише од свега, дружење младих и размена позитивних мисли и енергије.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design