„European Excellence in Dairy Learning“

Ерасмус+ „European Excellence in Dairy Learning  AEDIL dairy CoVE

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет је водећа институција у Ерасмус+ пројекту “European Excellence in Dairy Learning” (AEDIL dairy CoVE) који заједно са осталим партнерима из Србије има за циљ успостављање Центра изврсности у млекарству Републике Србије (ЦИМ РС).

AEDIL dairy CoVE пројекат се реализује у сарадњи 48 партнерских институција из 9 држава (Ирска, Данска, Немачка, Француска, Холандија, Пољска, Румунија, Турска, Србија). Оснивање 9 регионалних центара као и међународног транснационалног центра изврсности у млекарству којим ће координирати University College Cork (Irska) има за циљ обезбеђење стручног образовања и стварање одрживог и технолошког развоја сектора у будућности.

Центар изврсности у млекарству Републике Србије има за циљ повезивање научних и образовних институција, индустрије и владиних организација од значаја за сектор. Усавршавање запослених, потенцијалних будућих радника у сектору и јачање сарадње између свих заинтересованих страна у сектору је неопходно у циљу превазилажења изазова и креирања одрживог сектора млекарства, како на националном тако и међународном нивоу.

Иницијални (Kick off) састанак у Хановеру

Директор наше школе, Ненад Ђорђевић, присуствовао је иницијалном састанку Ерасмус+ пројекта „Еуропеан Еxцелленце ин Даирy Леарнинг“ (АЕДИЛ даирy ЦоВЕ) у којем учествује 48 партнера из 9 држава (Ирска, Немачка, Данска, Холандија, Француска, Пољска, Румунија, Турска и Србија) а који се одржавао  15- 16 септембра у Хановеру у Немачкој. Учесници састанка су имали прилику да посете и високу школу Хоцхсцхуле Ханновер.

Пројекат AEDIL dairy CoVE има за циљ оснивање 9 националних центара изврсности у млекарству са циљем унапређења образовања и повезивања свих заинтересованих страна важних за сектор.

Наша школа, као један од партнера пројекта такође је и један од оснивача Центра изврсности у млекарству заједно са Универзитетом у Београду, млекаром Милк Хоусе д.о.о. из Ниша, Привредном комором Србије и Институтом за примену науке у пољопривреди из Београда. Први национални састанак Центра изврсности у млекарству је одржан на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду у 29. Јуна 2022.

Први састанак Ерасмус+ пројекта European Excellence in Dairy Learning (AEDIL dairy CoVE)

Директор наше школе, Ненад Ђорђевић, присуствовао је иницијалном састанку Ерасмус+ пројекта „Еуропеан Еxцелленце ин Даирy Леарнинг“ (АЕДИЛ даирy ЦоВЕ) у којем учествује 48 партнера из 9 држава (Ирска, Немачка, Данска, Холандија, Француска, Пољска, Румунија, Турска и Србија) а који се одржавао  15- 16 септембра у Хановеру у Немачкој. Учесници састанка су имали прилику да посете и високу школу Hochschule Ханновер.

Пројекат AEDIL dairy CoVE има за циљ оснивање 9 националних центара изврсности у млекарству са циљем унапређења образовања и повезивања свих заинтересованих страна важних за сектор.

Први састанак партнерских инситуција Ерасмус+ пројекта „European Excellence in Dairy Learning“ (AEDIL dairy CoVE) који је стартовао 1 маја 2022, одржан је на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду. Водећа институција пројекта у нашој земљи је Универзитет у Београду (вођа пројекта Проф др Јелена Миочиновић, администратор др Зорана Милорадовић) а партнери су Млекарска школа са домом ученика „Др Обрен Пејић“, Пирот, млекара Милк Хоусе д.о.о., Ниш, Привредна комора Србије и Институт за примену науке у пољопривреди, Београд.

На састанку су презентовани партнери пројекта и планиране активности које ће се релизовати током 4 године трајања пројекта. Хан Зуидема, менаџер пројекта, дао је приказ активности и радних пакета пројекта. Основни циљ пројекта је боље повезивање свих страна значајних за сектор млекарства, као и унапређење тренутног знања и вештина запослених и будућих радника, а у циљу креирања одрживости и модернизације сектора.
 
Више о пројекту можете наћи на линку.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design