„Дани отворених врата у Млекарској школи“
Друга група ученика осмог разреда ОШ “8. септембар” у оквиру манифестације „Дани отворених врата у Млекарској школи“, посетила је нашу школу.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design