Редизајн сајта
Редизајн сајта наше школе је при самом крају. Остало је још пар страница сајта које треба допунити садржајем.

Циљ нам је био да редизајном развијемо сајт који је још бржи, прегледнији и информативнији од предходног сајта и прилагођен како за деск топ и лап топ рачунаре тако и за мобилне уређаје.

Надамо се да смо у томе успели.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design