Конституисање ученичког парламента

На почетку школске године, формиран је Ученички парламент за школску 2018/19 годину. Изабрани су чланови парламента и усвојен План рада ученичког парламента за текућу школску годину.

План рада ученичког парламента можете преузети на линку.

Чланови ученичког парламента су:

Андреа Сергијев I1
Анђела Петров I1
Анстасија Илијев I2
Луна Алексић I2
Ивана Ценов I3
Лука Стаменковић I3
Маја Пауновић II1
Тамара Трајковић II1
Милован Неоричић II1
Стефан Николић II2
Милош Потић III1
Душан Нацић III1
Дарко Живадиновић III2
Владимир Иванов III2
Стефан Илић III3
Стефан Лозев III3
Андријана Николић IV1
Михајло Ђедовић IV1
Јована Тошић IV2

Председништво парламента

Андријана Николић IV1 - председник Ученичког парламента
Јована Тошић IV2 - заменик  председника Ученичког парламента
Анђела Петров I1 - секретар Ученичког парламента

Координатор Ученичког парламента: Проф. Јелена Стаменовић
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design