Ранг листа уписа у Дом ученика 2022/23

Услови уписа - СТУДЕНТИ
Право на смештај у Дому имају студенти на буџету.

Самофинансирајући студенти могу бити у Дому по економској цени од 17.030,00).

Предаја конкурсне документације:

    • за студенте прве године              01.09. - 15.09.2019. године
    • за студенте старијих година        15.09. - 31.10.2019. године.

Предаја конкурсне документације је од 800-1500 сати у просторијама Дома ученика Млекарске школе "Др Обрен Пејић".

ПOТРЕБНА ДОКУМЕНТА (оригинали или оверене фотокопије):

    • Пријава на конкурс (добија се у Дому)
    • Уверење да је први пут уписана I година студија на терет буџета и сведочанства о
      завршеном I,II и III, односно IV разреду средње школе-за студенте I године студија;
    • Потврда са високошколске установе о току студирања која треба да садржи
     следеће податке: просечну оцену у току студија, годину уписа основних студија, број
     остварених ЕСПБ бодова, да се финансира из буџета-за студенте осталих година;
    • Уверење о приходима по члану породице за период од 1.јануара до 30.јуна текуће
      године, надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата.

Студент приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању не старије од 30 дана.

СМЕШТАЈ И ИСХРАНА

Собе су двокреветне, трокреветне и четворокреветне, са купатилима.

У Дому је обезбеђено централно грејање, топла вода 24 сата, интернет у свим просторијама Дома, комплетна постељина (јастуци, јоргани, ћебад, навлаке). Замена постељине је на 15 дана.Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design