Социјална интеграција кроз једнак приступ стручном образовању и васпитању
Након успешног пријављивања наше школе за ангажовање на овом пројекту које је обављено у период јун-септембар ученици образовних профила: прехрамбени техничар, пекар, месар и прерађивач млека припремају се од 15.09. 2018.год. под менторством професора: Саше Рангелова, Марије Антанасијевић, Драгане Јовановић, Јелене Минић и Игора Стаменовића.

Пројекат ће се одржати у Бугарској  од 11.11. до 26.11. 2018. године.