Млекарска школа са домом ученика
"Др Обрен Пејић"


ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР - IV степен

Прехрамбени техничар је стручњак за рад у прехрамбеној индустрији.

У непосредној производњи:
          • организује и контролише рад линије за производњу,
          • непосредан је сарадник инжињера прехрамбене технологије.

У лабораторији, где је предмет проучавања сировина, полупроизвод или производ, врши испитивања:
          • органолептичка,
          • физичко-хемијска,
          • радиобиолошка,
          • микробиолошка.

У току школовања изучава више различитих технологија:
          • технологију млека,
          • технологију шећера,
          • технологију меса,
          • технокогију воћа,
          • технологију поврћа,
          • технологију кондиторских производа,
          • технологију тестенина.

Услов за успешно овладавање овом струком је добро познавање хемије.
На крају школовања полаже матурски испит по Упутству министра просвете.

Радна места:
          • самосталне продавнице прехрамбених производа,
          • прехрамбена индустрија,
          • продавнице пољопривредних производа,
          • лабораторија за контролу хране,
          • угоститељски објекти,
          • складишта прехрамбених производа,
          • самосталне радионице,
          • предузећа за производњу прехрамбених производа

Наставак школовања:
          • више школе технолошког смера,
          • пољопривредни факултет,
          • технолошки факултет,
          • ветеринарски факултет,
          • фармацеутски факултет,
          • факултет заштите на раду,
          • полицијска академија,
          • факултет за спорт и физичку културу


Образовни профил
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

30

Квота за упис
2021 / 22

9

Општих
предмета

21

Стручних
предмета

2

Изборна предмета


НАШИ ОСТАЛИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА
Прерађивач млека
је специјализовано занимање за
обраду и прераду млека ...

МЕСАР
На овом смеру ученици стичу практична знања и усавршавају вештине прераде меса ...

ПЕКАР
На овом смеру ученици теоретска и практична знања у области технологије пекарства ...

ОПЕРАТЕР
Оператер у прехрамбеној индустрији је стручњак за рад у предузећима која се баве ...
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2018 ©

HeNiNG design