Шифра

Назив

 Број места

 Трајање

PIPI SC 4A07S

 Ветеринарски техничар

 30

 4 год.

PIPI SC 3A23S

 Пекар

 15

  3 год.

PIPI SC 3A26S

 Прерађивач млека

 15

3 год.

PIPI SC 4A10S

 Прехрамбени техничар

 30

  4 год.Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design