Млекарска школа са домом ученика
"Др Обрен Пејић"


ОПЕРАТЕР У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ - III степен

Оператер у прехрамбеној индустрији је стручњак за рад у предузећима која се баве производњом, прерадом и дистрибуцијом прехрамбених производа као што су јестиво уље и биљне масти, кондиторски производи, безалкохолна пића, производи од воћа и поврћа.

У непосредној производњи:
          • припрема основне и помоћне сировине које се користе у
            производњи кекса,брашна, безалкохолних пића, уља ...
          • рукује машинама у процесу производње,
          • ради на паковању сировина и готових производа.

У току школовања у оквиру стручних предмета изучава велики број технологија  (производња безалкохолних пића, какао и бомбонских производа, шећера, млинарство).

На крају школовања полаже матурски испит по Упутству министра просвете.  
Радна места:

          • покретање властитог бизниса,
          • фабрике кекса,
          • фабрике шећера,
          • фабрике бомбона,
          • млинови,
          • фабрике прераде воћа и поврћа,
          • рад у трговинама прехрамбених производа,
          • покретанје сопственог бизниса. 
 
     Наставак школовања:

          • могућност преквалификације и доквалификације,
          • наставак школовања на одговарајућим високим школама,
            и струковним студијама.

Образовни профил
ОПЕРАТЕР У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ

15

Квота за упис
2021 / 22

9

Општих
предмета

8

Уже стручних
предмета

2

Изборни предмет


НАШИ ОСТАЛИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
Прехрамбени техничар је стручњак за рад у прехрамбеној индустрији. У непосредној ...

ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА
Прерађивач млека је специјализовано занимање за обраду и прераду млека ...

МЕСАР
На овом смеру ученици стичу практична знања и усавршавају вештине прераде меса ...

ПЕКАР
На овом смеру ученици теоретска и практична знања у области технологије пекарства ...
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2018 ©

HeNiNG design