Млекарска школа са домом ученика
"Др Обрен Пејић"


МЕСАР - III степен

На овом смеру ученици стичу теоретска и практична знања и усавршавају вештине прераде меса и производње месних прерађевина.

Практична обука се обавља у приватним  месарама које су опремљене савременим уређајима за производњу.

У непосредној производњи:
          • Прерада сировина до финалних производа

У продавницама за снабдевање и продају меаса:
          •  Презентацију и продају меса и прерађевина од меса

У току школовања изучава:
          • Технологије меса
          • Физичко-хемијске и органолептичке особине сировине

На крају школовања полаже завршни испит по Упутству министра просвете. 
Радна места:

          • Прехрамбена индустрија
          • Продавнице за снабдевање и продају меса

Наставак школовања:

          • Четврти разред за прехрамбеног техничара,
          • V степен (специјализација)

Образовни профил
МЕСАР

15

Квота за упис
2021 / 22

9

Општих
предмета

11

Стручних
предмета

2

Изборна предмета


НАШИ ОСТАЛИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
Прехрамбени техничар је стручњак за рад у прехрамбеној индустрији. У непосредној ...

ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА
Прерађивач млека је специјализовано занимање за обраду и прераду млека ...

ПЕКАР
На овом смеру ученици теоретска и практична знања у области технологије пекарства ...

ОПЕРАТЕР
Оператер у прехрамбеној индустрији је стручњак за рад у предузећима која се баве ...
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2018 ©

HeNiNG design