Млекарска школа са домом ученика
"Др Обрен Пејић"


Колектив школе

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

Ненад Ђорђевић


директор

Марија Такић


секретар

Немања Анђелковић


педагог

Миљана Цветковић


шеф
рачуноводства

Јелена Стаменовић


библиотекар
ОРГАНИЗАТОРИ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ

Александар Манић


наставник стручних предмета

Анђелка Денчић


наставник стручних предмета

Јелена Минић


наставник стручних предмета
НАСТАВНИЦИ СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА

Радосав Пејчић


наставник стручних предмета

Драган Стојановић


наставник стручних предмета

Милена Веселиновић


наставник стручних предмета

Драгана Јовановић


наставник стручних предмета

Милан Вучићевић


наставник стручних предмета

Тања Ранђеловић-Танчић


наставник стручних предмета

Александра Тошић


наставник стручних предмета

Наташа Ћирић


наставник стручних предмета

Петар Манчић


наставник стручних предмета

Марија Крстић Ћирић


наставник стручних предмета

Саша Петровић


наставник стручних предмета

Жарко Стојановић


наставник стручних предмета

Данијела Ђорђевић Јовановић


наставник стручних предмета

Тијана Павловић


наставник стручних предмета

Тијана Манић Цветковић


наставник стручних предмета

Марија Антанасијевић


наставник стручних предмета
НАСТАВНИЦИ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА

Јасмина Манић


наставник српског језика
и књижевности

Драгана Ђорђевић


наставник српског језика
и књижевности

Соња Џунић


наставник француског језика

Саша Рангелов


наставник енглеског језика

Аца Милетић


наставник математике

Мирјана Маринковић


наставник математике

Нинослав Соколовић


наставник информатике

Драган Јовановић


наставник физичког васпитања

Марија Пауновић Ђорђевић


наставник биологије

Игор Стаменовић


вероучитељ

Ана Петров


наставник физике

Дејан Николић


наставник музичког васпитања

Драгана Ђорђевић


наставник социологије

Душанка Митић


наставник географије

Наташа Марковић


наставник предузетништва

Марија Манић


наставник српског језика и књижевности

Тамара Стефановић


наставник историје
САРАДНИЦИ У НАСТАВИ

Наталија Петровић


лаборант

Ирена Антић


лаборант
ДОМ УЧЕНИКА

Милан Сурланџис


управник дома

Душан Христов


васпитач

Нела Вучићевић


васпитач

Мирјана Ненчић


васпитачМинистарство просвете, науке и технолошког развоја
© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2018 ©

HeNiNG design