Logo mlekarske skole sa domom ucenika

Упис редовних ученика 2017/2018

План уписа ученика у први разред
Млекарске школе са домом ученика "Др Обрен Пејић"
за школску 2017 / 2018 годину

IV степен
III степен
Број бодова који је у био потребан за упис ученика 2016/2017
у образовне профиле наше школе
Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas
Postavite pitanje Postavite pitanje
Footer - Lokacija skole Footer - Lokacija skole
Footer - Pratite nas
© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2015 ©
Образовни профил Шифра у конкурсу Квота Напомена
    Прехрамбени техничар PIPI SC 4A10S 30
Образовни профил Шифра у конкурсу Квота Напомена
    Пекар PIPI SC 3A23S 30
    Прерађивач млека PIPI SC 3A26S 15
    Месар PIPI SC 3A28S 15
Образовни профил Шифра у конкурсу Макс. Мин.
    Прехрамбени техничар PIPI SC 4A10S /
    Пекар PIPI SC 3A26S /
    Прерађивач млека PIPI SC 3A23S /
   Месар PIPI SC 3A28S /
    Упис редовних ученика у први разред, ради стицања средњег образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању, врши се на основу конкурса у јунском року. Заједнички конкурс за све средње школе расписује Министарство просвете и спорта. Министарство расписује заједнички конкурс којим се на основу плана уписа одређује и број ванредних ученика.

    За упис у први разред средње школе могу да конкуришу кандидати који су завршили основну школу, укључујући и завршни испит, а који су млађи од 17 година (на дан 31.августа).

    Кандидати за упис у први разред средње школе који су старији од 17 година године могу да конкуришу искључиво у својству ванредног ученика.
ЗА УЧЕНИКЕ

ЗА НАСТАВНИКЕ

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

Ученици који упишу oбразовни профил

ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА

имају обезбеђенe

БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ
ДО КРАЈА РЕДОВНОГ
ШКОЛОВАЊА


За ученике са пребивалиштем
ван Пирота
обезбеђен је

СМЕШТАЈ
У ДОМУ


МАЛИ КАЛЕНДАР
УПИСНИХ АКТИВНОСТИ


КОНКУРС
ЗА УПИС У 

ДОМ  УЧЕНИКА