Logo mlekarske skole sa domom ucenika

Прехрамбени техничар - IV степен

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2015 ©
    Прехрамбени техничар је стручњак за рад у прехрамбеној индустрији.

     У непосредној производњи:
          • организује и контролише рад линије за производњу,
          • непосредан је сарадник инжињера прехрамбене технологије.

     У лабораторији, где је предмет проучавања сировина, полупроизвод или производ, врши испитивања:
          • органолептичка,
          • физичко-хемијска,
          • радиобиолошка,
          • микробиолошка.

     У току школовања изучава више различитих технологија:
          • технологију млека,
          • технологију шећера,
          • технологију меса,
          • технокогију воћа,
          • технологију поврћа,
          • технологију кондиторских производа,
          • технологију тестенина.

    Списак прадмета

     Услов за успешно овладавање овом струком је добро познавање хемије.

     На крају школовања полаже матурски испит по Упутству министра просвете.  

     Радна места:

          • самосталне продавнице прехрамбених производа,
          • прехрамбена индустрија,
          • продавнице пољопривредних производа,
          • лабораторија за контролу хране,
          • угоститељски објекти,
          • складишта прехрамбених производа,
          • самосталне радионице,
          • предузећа за производњу прехрамбених производа.

     Наставак школовања:

          • више школе технолошког смера,
          • пољопривредни факултет,
          • технолошки факултет,
          • ветеринарски факултет,
          • фармацеутски факултет,
          • факултет заштите на раду,
          • полицијска академија,
          • факултет за спорт и физичку културу
.
Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas
Postavite pitanje Postavite pitanje
Footer - Lokacija skole Footer - Lokacija skole
Footer - Pratite nas
ЗА УЧЕНИКЕ

ЗА НАСТАВНИКЕ

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

Ученици који упишу oбразовни профил

ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА

имају обезбеђенe

БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ
ДО КРАЈА РЕДОВНОГ
ШКОЛОВАЊА


За ученике са пребивалиштем
ван Пирота
обезбеђен је

СМЕШТАЈ
У ДОМУ


МАЛИ КАЛЕНДАР
УПИСНИХ АКТИВНОСТИ


КОНКУРС
ЗА УПИС У 

ДОМ  УЧЕНИКА