Logo mlekarske skole sa domom ucenika

Произвођач прехрамбених производа - III степен

     Произвођач прехрамбених производа је стручњак за рад у прехрамбеној индустрији. и оспособљен је за рад у производним погонима. Стручњаци овог профила обављају послове у производњи шећера, кекса, брашна, уља.

     У непосредној производњи:
          • припрема основне и помоћне сировине које се користе у производњи кекса, брашна,
            безалкохолних пића, уља ...
          • рукује машинама у процесу производње,
          • ради на паковању сировина и готових производа.

     У току школовања у оквиру стручних предмета изучава велики број технологија  (производња безалкохолних пића, какаоа, уља, бомбонских производа, шећера, млинарство).

    Списак прадмета

     Услов за успешно овладавање овом струком је добро познавање хемије.

     На крају школовања полаже матурски испит по Упутству министра просвете.  

     Радна места:

          • фабрике кекса,
          • фабрике шећера,
          • фабрике бомбона,
          • млинови,
          • фабрике прераде воћа и поврћа,
          • рад у трговинама прехрамбених производа,
          • покретанје сопственог бизниса. 
 
     Наставак школовања:

          • могућност преквалификације и доквалификације,
          • наставак школовања на одговарајућим високим школама, и струковним студијама.
© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2015 ©
Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas
Postavite pitanje Postavite pitanje
Footer - Lokacija skole Footer - Lokacija skole
Footer - Pratite nas
ЗА УЧЕНИКЕ

ЗА НАСТАВНИКЕ

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

Мали календар уписних активности
МАЛИ КАЛЕНДАР
УПИСНИХ АКТИВНОСТИ