Logo mlekarske skole sa domom ucenika

Образовни профили

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2015 ©

Традиција образовања кадрова за прехрамбену индустрију

   Средње стручне школе у Републици Србији образују ученике у оквиру образовних профила. Образовни профили могу бити у четворогоишњем, трогодишњем или двогодишњем трајању, као и специјални образовни профили за ученике са посебним потребама. Постоји преко 1.000 образовних профила, а они су сврстани у 15 подручја рада.

   Млекарска школа има дозволу да образује ученике у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране

   У Млекарској школи са домом ученика "Др Обрен Пејић" се стиче образовање за следеће образовне профиле:

   У четворогодишњем трајању:

          • Прехрамбени техничар

   У трогодишњем трајању:

          • Пекар
          • Прерађивач млека
          • Месар

   Ученици се образују кроз теоријске предмете и предмете практичне наставе. Практична настава се изводи у млекарској и пекарској радионици у оквиру школе, специјализованим кабинетима, лабораторијама, као и настава у блоку у разним предузећима и кроз посете приватним фирмама.

   Наставни планови и програми се стално осавремењују и усаглашавају са потребама струке.

   У нашој школи ученици имају могућност похађања разноврсних ваннаставних активноси у складу са личним жељама и афинитетима. Ваннаставни живот је богат и разноврстан.
Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas
Postavite pitanje Postavite pitanje
Footer - Lokacija skole Footer - Lokacija skole
Footer - Pratite nas
Прехрамбени техничар Прехрамбени техничар
Прерађивач млека Прерађивач млека
Пекар Пекар
Месар Месар
ЗА УЧЕНИКЕ

ЗА НАСТАВНИКЕНАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

МАЛИ КАЛЕНДАР
УПИСНИХ АКТИВНОСТИ