Logo mlekarske skole sa domom ucenika

Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 7/2018
Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредностиоизводњу
Опис добра: Набавка намирница - поновљени поступак
Количина: Количина добра дата у спецификацији по партијама
Рок испоруке: Сукцесиван у току трајања уговора
Рок за подношење понуде: 03.05.2018 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација: Додатне информације и појашњење
Статус Окончана
Обавештења: Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
  ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 1/2018
Предмет јавне набавке: Добро - Електрична енергија
Опис добра: Електрична енергија
Количина:
Рок испоруке:
Рок за подношење понуде: 08.03.2018 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација:
Статус Окончана
Обавештења: Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 4/2018
Предмет јавне набавке: Добро -  Набавка намирница  поновљени поступак
Опис добра: Партија 1 - свеже месо и месне прерађевине
Партија 2 - риба и рибље прерађевине
Партија 3 - млечни производи
Партија 4 - конзумна јаја
Партија 11 - конзерве
Количина:  
Рок испоруке: Сукцесиван у току трајања уговора
Рок за подношење понуде: 19.04.2018 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација:  
Статус Окончана
Обавештења: Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о обустави

ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 5/2018
Предмет јавне набавке: Набавка добра - опрема за производњу
Опис добра: Изолована прохромска цистерна за млеко
Количина:  
Рок испоруке:  
Рок за подношење понуде: 25.04.2018 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација: Измена конкурсне документације
Статус Окончана
Обавештења: Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 6/2018
Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредностиоизводњу
Опис добра: Гориво за моторна возила
Количина:  
Рок испоруке: Сукцесиван у току трајања уговора
Рок за подношење понуде: 25.04.2018 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација: Додатне информације и појашњење
Статус Окончана
Обавештења: Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 8/2018
Предмет јавне набавке: Добро - Уље за ложење
Опис добра: Гасно уње екстра лако евро ЕЛ
Количина: Количина добра дата у спецификацији
Рок испоруке: Сукцесиван у току трајања уговора
Рок за подношење понуде: 28.05.2018 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација:  
Статус Окончана
Обавештења: Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 10/2018
Предмет јавне набавке: Јавна набавка добра
Опис добра: Млечни производи  поновљени поступак
Количина:  
Рок испоруке: Сукцесиван у току трајања уговора
Рок за подношење понуде: 18.06.2018 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација:  
Статус Окончана
Обавештења: Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

  ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 2/2018
Предмет јавне набавке: Добро - Намирнице
Опис добра: Прехрамбени производи
Количина: Количина добра дата у спецификацији по партијама
Рок испоруке: Сукцесиван у току важења уговора
Рок за подношење понуде: 19.03.2018 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација: Измена конкурсне документације
Додатно појашњење конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Статус Окончана
Обавештења: Одлука о обустави
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору
ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 3/2018
Предмет јавне набавке: Добро -  Средства за хигијену
Опис добра: Партија 1 - разни производи за чишћење и прање
Партија 2 - производи за торк опрему за купатила Партија 3 - средства за дезинфекцију и прање
Партија 4 - производи за машину за прање посуђа 
                Wintеrhalter
Партија 5 - средство за прање конвекцијске пећнице
                МКN
Количина:  
Рок испоруке: Сукцесиван у току трајања уговора
Рок за подношење понуде: 20.03.2018 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација: Измена конкурсне документације за партију 1
Измена конкурсне документације за партију 4
Додатно појашњење конкурсне документације 01
Додатно појашњење конкурсне документације 02
Додатно појашњење конкурсне документације 03
Обавештење о продужењу рока
Статус У току
Обавештења: Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 9/2018
Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Опис добра: Млечни производи
Количина:  
Рок испоруке: Сукцесиван у току трајања уговора
Рок за подношење понуде: 23.05.2018 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација:  
Статус У току
Обавештења: Одлука о обустави
ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 11/2018
Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Опис добра: Изградња хидрантске мреже, радови
Количина:  
Рок испоруке:  
Рок за подношење понуде: 02.08.2018 до 10 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација:  
Статус Окончана
Обавештења:
Одлука о обустави
ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 12/2018
Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Опис добра: Изградња хидрантске мреже, радови
Количина:  
Рок испоруке:  
Рок за подношење понуде: 30.08.2018 до 10 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација:  
Статус Окончана
Обавештења:
Одлука о обустави
ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 13/2018
Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Опис добра: Изградња хидрантске мреже, радови
Количина:  
Рок испоруке:  
Рок за подношење понуде: 18.09.2018 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација:  
Статус Окончана
Обавештења: Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 14/2018
Предмет јавне набавке: Јавна набавка услуга
Опис добра: Израда пројектне документације
Количина:  
Рок испоруке:  
Рок за подношење понуде: 15.01.2019 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација:  
Статус У току
Обавештења: Одлука о обустави
Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави - партија 4
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Обавештење о закљученом уговору - партија 3
  ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 8/2017
Предмет јавне набавке: Добро - Намирнице  Поновљени поступак
Опис добра: Прехрамбени производи
Количина: Количина добра дата у спецификацији
Рок испоруке: Сукцесиван у току важења уговора
Рок за подношење понуде: 21.04.2017 до 13 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација: Одлука о поновљеном поступку за партијe 1 i 7
Статус Завршена
Обавештења: Одлука о додели уговора за партије 1 и 7
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
  ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 4/2017
Предмет јавне набавке: Добро - Намирнице
Опис добра: Прехрамбени производи
Количина: Количина добра дата у спецификацији
Рок испоруке: Сукцесиван у току важења уговора
Рок за подношење понуде: 16.03.2017 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација: Измена конкурсне документације
Додатно појашњење конкурсне документације
Статус Завршена
Обавештења: Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
  ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 1/2017
Предмет јавне набавке: Добро - Намирнице
Опис добра: Прехрамбени производи
Количина: Количина добра дата у спецификацији
Рок испоруке: Сукцесиван у току важења уговора
Рок за подношење понуде: 13.03.2017 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација: Обавештење о обустави поступка за партију 3
Статус Завршена
Обавештења: Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
  ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 2/2017
Предмет јавне набавке: Добро - Уље за ложење
Опис добра: Гасно уње екстра лако евро ЕЛ
Количина: Количина добра дата у спецификацији
Рок испоруке: Сукцесиван у току важења уговора
Рок за подношење понуде: 12.06.2017 до 13 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација: Измена конкурсне документације
Додатно појашњење конкурсне документације 1

Додатно појашњење конкурсне документације 2
Статус У току
Обавештења: Обавештење о обустави поступка
  ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 3/2017
Предмет јавне набавке: Добро - Електрична енергија
Опис добра: Електрична енергија
Количина:
Рок испоруке:
Рок за подношење понуде: 09.03.2017 до 13 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација:
Статус Завршена
Обавештења: Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
  ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 5/2017
Предмет јавне набавке: Производна опрема
Опис добра: Машина за потапање термоскупљајућих кеса
Количина:  
Рок испоруке:  
Рок за подношење понуде: 07.04.2017 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација:
Статус У току
Обавештења: Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
  ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 6/2017
Предмет јавне набавке: Добро - Намирнице  Поновљени поступак
Опис добра: Прехрамбени производи
Количина: Количина добра дата у спецификацији
Рок испоруке: Сукцесиван у току важења уговора
Рок за подношење понуде: 05.04.2017 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација: Обавештење о обустави поступка за партију 3
Статус У току
Обавештења: Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
  ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 9/2017
Предмет јавне набавке: Радови
Опис добра: Изградња топловода
Количина:  
Рок испоруке:  
Рок за подношење понуде: 03.07.2017 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација:  
Статус Завршена
Обавештења:  
  ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 7/2017
Предмет јавне набавке: Добро -  Гориво за моторна возила
Опис добра: Гориво за моторна возила
Количина: ПРЕМИУМ БМБ 1.100 литара на годишњем нивоу
ЕВРО ДИЗЕЛ 8.300 литара на годишњем нивоу
Рок испоруке: Сукцесиван у току важења уговора
Рок за подношење понуде: 24.04.2017 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација:
Статус Завршена
Обавештења: Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
  ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 10/2017
Предмет јавне набавке: Јавна набавка добра
Опис добра: Аутомобил
Количина:  
Рок испоруке:  
Рок за подношење понуде: 06.11.2017 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација:  
Статус Завршена
Обавештења: Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 6/2016
Предмет јавне набавке: Услуге осигурања
Опис добра: Услуге осигурања објеката и опреме од пожара и неких других опасности
Количина: -
Рок испоруке: -
Рок за подношење понуде: 12.12.2016 до 10 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација: Допуна конкурсне документације
Додатно појашњење конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Статус Завршена
Обавештења: Одлука о додели уговора
ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 5/2016
Предмет јавне набавке: Добро -  Гориво за моторна возила
Опис добра: Гориво за моторна возила
Количина: ПРЕМИУМ БМБ 1.200 литара на годишњем нивоу
ЕВРО ДИЗЕЛ 6.300 литара на годишњем нивоу
Рок испоруке: Сукцесиван у току године
Рок за подношење понуде: 27.04.2016 до 13 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација:  
Статус Завршена
Обавештења: Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
  ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 4/2016
Предмет јавне набавке: Добро - Уље за ложење
Опис добра: Гасно уње екстра лако евро ЕЛ
Количина: Количина добра дата у спецификацији
Рок испоруке: Сукцесиван у току важења уговора
Рок за подношење понуде: 11.03.2016 до 13 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација: Допуна конкурсне документације
Додатно појашњење конкурсне документације
Статус Завршена
Обавештења: Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
  ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 3/2016
Предмет јавне набавке: Добро - Намирнице - Поновљени поступак
Опис добра: Прехрамбени производи
Количина: Количина добра дата у спецификацији
Рок испоруке: Сукцесиван у току важења уговора
Рок за подношење понуде: 11.03.2016 до 13 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација:  
Статус Завршена
Обавештења: Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
  ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 2/2016
Предмет јавне набавке: Добро - Намирнице
Опис добра: Прехрамбени производи
Количина: Количина добра дата у спецификацији
Рок испоруке: Сукцесиван у току важења уговора
Рок за подношење понуде: 11.03.2016 до 13 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација:  
Статус Завршена
Обавештења: Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка за партије 3,4,7 и 10 
Обавештење о закљученом уговору
  ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 1/2016
Предмет јавне набавке: Добро - Електрична енергија
Опис добра: Електрична енергија
Количина:
Рок испоруке:
Рок за подношење понуде: 29.02.2016 до 13 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација:
Статус Завршена
Обавештења: Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
  ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 5/2015
Предмет јавне набавке: Набавка услуга
Опис добра: Санитарни преглед, дератизација и
анализе здравствене исправности
Количина:
Рок испоруке:
Рок за подношење понуде: 24.04.2015 до 13 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација: Додатно појашњење конкурсна документације
Статус У току
Обавештења: Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 4/2015
Предмет јавне набавке: Добро -  Гориво за моторна возила
Опис добра: Гориво за моторна возила
Количина: 1.000 литара на годишњем нивоу
Рок испоруке: Сукцесиван у току године
Рок за подношење понуде: 21.04.2015 до 13 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација: Измена и допуна конкурсне документације 1
Измена и допуна конкурсне документације 2
Статус Обустављена
Обавештења: Обавештење о продужетку рока
Обавештење о обустави поступка
  ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 2/2015
Предмет јавне набавке: Добро - Уље за ложење
Опис добра: Гасно уље екстра лако евро ЕЛ (лож уље)
Количина: 50.000 литара
Рок испоруке: Сукцесиван у току године
(7-8.000 литара по испоруци)
Рок за подношење понуде: 23.03.2015 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација:
Статус Завршена
Обавештења: Обавештење о закљученом уговору
  ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 3/2015
Предмет јавне набавке: Добро - Електрична енергија
Опис добра: Електрична енергија
Количина:
Рок испоруке:
Рок за подношење понуде: 09.03.2015 до 13 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација:
Статус Завршена
Обавештења: Обавештење о закљученом уговору
ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 7/2015
Предмет јавне набавке: Добро -  Гориво за моторна возила
Опис добра: Гориво за моторна возила
Количина: ПРЕМИУМ БМБ 1.000 литара на годишњем нивоу
ЕВРО ДИЗЕЛ 6.000 литара на годишњем нивоу
Рок испоруке: Сукцесиван у току године
Рок за подношење понуде: 29.04.2015 до 13 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација:  
Статус Завршена
Обавештења:  
  ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 1/2015
Предмет јавне набавке: Добро - Прехрамбени производи
Опис добра: Прехрамбени производи
Количина: Количина добра дата у спецификацији
Рок испоруке: Сукцесиван у току године
Рок за подношење понуде: 11.03.2015 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација: Обавештење о обустави поступка за партију 4
Статус Завршена
Обавештења: Обавештење о закљученом уговору
ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 12/2014
Предмет јавне набавке: Јавна набавка радова
Опис добра: Израда новог прикључка на градску водоводну мрежу и извођење спољне водоводне мреже
Количина:
Рок испоруке:
Рок за подношење понуде: 20.05.2014 до 13 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација:
Статус Завршена
Обавештења:
ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 10/2014
Предмет јавне набавке: Добро -  Гориво за моторна возила
Опис добра: Гориво за моторна возила
Количина: Дата у обрасцу  бр. 2
Рок испоруке: Сукцесиван у току године
Рок за подношење понуде: 24.04.2014 до 13 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација: Додатне информације и појашњење
Измена и допуна конкурсне документације 1
Измена и допуна конкурсне документације 2
Обавештење о продужетку рока
Статус Завршена
Обавештења:
ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 6/2014
Предмет јавне набавке: Добро -  Средства за хигијену
Опис добра: Партија 2 - производи за торк опрему за
                купатила - поновљени поступак
Количина: Дата у обрасцу  бр. 2
Рок испоруке: Сукцесиван у току године
Рок за подношење понуде: 27.03.2014 до 13 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација:
Статус Завршена
Обавештења:
ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 3/2014
Предмет јавне набавке: Добро -  средства за хигијену
Опис добра: Партија 1 - разни производи за чишћење
                и прање

Партија 2 - производи за торк опрему за
                купатила
Партија 3 - средства за дезинфекцију
Партија 4 - производи за машину за прање
                посуђа - Wintеrhalter

Количина: Дата у обрасцу  бр. 2
Рок испоруке: Сукцесиван у току године
Рок за подношење понуде: 21.02.2014 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација за јавну набавку
Допунска документација: Oбавештење о обустави поступка за партију 2
Обавештење о закљученом уговору
Статус Завршена
Обавештења:
ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 2/2014
Предмет јавне набавке: Добро -  уље за ложење
Опис добра: гасно уље екстра лако евро ЕЛ (лож уље)
Количина: 50.000 литара
Рок испоруке: Сукцесиван у току године
Рок за подношење понуде: 17.03.2014 до 12 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација: Допуна конкурсне документације
Додатне информације и појашњења 1
Додатне информације и појашњења 2
Додатне информације и појашњења 3
Статус Завршена
Обавештења:
ЈАВНА НАБАВКА ЈН бр. 1/2014
Предмет јавне набавке: Добро -  прехрамбени производи
Опис добра: Прехрамбени производи
Количина: Количина добра дата у спецификацији
Рок испоруке: Сукцесиван у току године
Рок за подношење понуде: 10.03.2014 до 13 часова
Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допунска документација:
Статус Завршена
Обавештења:
© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2015 ©
Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas
Footer - Postavite pitanje Footer - Postavite pitanje
Footer - Lokacija skole Footer - Lokacija skole
Footer - Pratite nas
ЗА УЧЕНИКЕ

ЗА НАСТАВНИКЕ

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ