Logo mlekarske skole sa domom ucenika
В.Д. Директора школе
Милан Сурланџис професор одбране и заштите тел:
е-маил:
010/210-0-127
директор

Запослени

Секретар школе
Марија Такић дипломирани правник тел:
е-маил:
010/311-258 лок. 608
секретар
Педагог
Немања Анђелковић тел:
е-маил:
010/311-258 лок. 604
Рачуноводство
Миљана Цветковић
шеф рачуноводства
  тел:
е-маил:
010/311-258 лок. 608
рачуноводство
Организатор практичне наставе
Јелена Минић дипломирани инжињер прехрамбене технологије тел:
е-маил:
010/322-300
радионица
Радосав Пејчић дипломирани инжињер прехрамбене технологије тел:
е-маил:
Наставници
Александар Манчић дипломирани инжињер прехрамбене технологије анималних производа е-маил:
Радосав Пејчић дипломирани инжињер прехрамбене технологије е-маил:
Драган Стојановић дипломирани инжињер прехрамбене технологије анималних производа е-маил:
   
Милена Веселиновић дипломирани инжињер прехрамбене технологије сточних производа е-маил:
Драгана Јовановић дипломирани инжињер прехрамбене технологије анималних производа е-маил:
Милан Вучићевић дипломирани инжињер прехрамбене технологије анималних производа е-маил:
Тања Ранђеловић-Танчић дипломирани инжињер прехрамбене технологије анималних производа е-маил:
Александра Тошић дипломирани инжињер прехрамбене технологије е-маил:
Наташа Ћирић дипломирани инжињер прехрамбене технологије сточних производа е-маил: Наташа Ћирић
Анђелка Денић е-маил:
Јелена Минић дипломирани инжињер прехрамбене технологије е-маил: Јелена Минић
Ненад Ђорђевић дипломирани инжињер прехрамбене технологије е-маил:
Петар Манчић е-маил:
Марија Крстић дипломирани инжињер прехрамбене технологије анималних производа е-маил:
Жарко Стојановић дипломирани инжињер прехрамбене технологије е-маил:
Јасмина Манић е-маил:
Драгана Ђорђевић е-маил:
Јелена Стаменовић е-маил:
Соња Џунић е-маил:
Саша Рангелов е-маил:
Драган Јовановић е-маил:
Аца Милетић е-маил:
Мирјана Маринковић е-маил:
Нинослав Соколовић е-маил: Нинослав Соколовић
Мирослав Живковић е-маил:
Вера Ћирић е-маил:
Ана Петров е-маил:
Марија Пауновић е-маил:
Тамара Стефановић е-маил:
Родољуб Васиљковић е-маил:
Саша Петровић е-маил:
Душанка Митић е-маил:
Наташа Марковић е-маил:
Данијела Ђорђевић Јовановић е-маил:
Дејан Николић е-маил:
Мирослав Панчић е-маил:
Сарадници у настави
Наталија Петровић е-маил:
Ирена Минчић е-маил:
Управник дома ученика
Нела Вучићевић дипломирани хемичар тел:
е-маил:
010/313-718 лок. 605
управник дома
Васпитачи
Душан Христов професор руског језика
Мирјана Ненчић дипломирани географ тел:
е-маил:
010/313-718 лок. 606
Особље школске радионице
Љубиша Николић
Срђан Џунић
Зорица Милић
Борис Крстев
Раденко Живковић
Зворнимир Златковић
Татјана Јовановић
Ненад Антић
Милан Стојановић
Драгана Мијалковић
Билјана Стојановић
Мирољуб Павловић
Бобан Јовановић
Јелена Јоцић        
Помоћно особље
Звонимир Златковић руковаоц парног котла
Слађана Антић спремачица
Секула Вељковић хигијеничар
Марија Јовановић спремачица
Јадранка Манчић спремачица
Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas
Footer - Postavite pitanje Footer - Postavite pitanje
Lokacija skole Lokacija skole
Footer - Pratite nas
© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2013 ©
ЗА УЧЕНИКЕ

ЗА НАСТАВНИКЕ

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

Запoслени дома ученика
Раде Манчић економ
Зоран Николић радник на обезбеђењу
Младен Ћирић руковаоц парним котлом
Драгана Манчић кувар
Лидија Алексић кувар
Наталија Ћирић кувар
Снежана Пенчић хигијеничар / вешерка
Чедомир Mинчић хигијеничар
Ученици који упишу oбразовни профил

ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА

имају обезбеђенe

БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ
ДО КРАЈА РЕДОВНОГ
ШКОЛОВАЊА


За ученике са пребивалиштем
ван Пирота
обезбеђен је

СМЕШТАЈ
У ДОМУ