Logo mlekarske skole sa domom ucenika

Детаљи конкурса за упис у Дом ученика 2017 /18

ЗА УЧЕНИКЕ

ЗА НАСТАВНИКЕ

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

Ученици који упишу oбразовни профил

ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА

имају обезбеђенe

БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ
ДО КРАЈА РЕДОВНОГ
ШКОЛОВАЊА


За ученике са пребивалиштем
ван Пирота
обезбеђен је

СМЕШТАЈ
У ДОМУ


Услови уписа - УЧЕНИЦИ

   Право на смештај у Дому ученика имају ученици свих средњих школа у Пироту, са  пребивалиштем ван Пирота.

   Предаја конкурсне документације:

    • Први уписни рок       до 04.07. - 17.07.2017. године
    • Други уписни рок     до 21.08. - 25.08.2017. године

   Предаја конкурсне документације је од 800-1400 сати у просторијама Дома ученика Млекарске школе "Др Обрен Пејић".

ПOТРЕБНА ДОКУМЕНТА
(оригинали или оверене фотокопије):

    • Пријава на конкурс (добија се у Дому);
    • Сведочанство о завршеним разредима од V до VIII;
    • Сведочанство о завршеном предходном разреду средње школеду средње школе
       (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе);
    • Уверење о приходима по члану породице од 01.01. до 31.03 текуће године
      
издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта родитеља,
       односно старатеља;

    • Дипломе и друге награде са учешћа на такмичењима ученика,
      у претходно завршеном разреду;
    • Награде и похвале са учешћа у активностима у дому ученика
      (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе);

   Ученик приликом усељења у Дом доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана).

ЦЕНА, СМЕШТАЈ И ИСХРАНА

   Цена Дома за месец дана је 5.358,00 динара и обухвата смештај, исхрану и васпитно-образовни рад са ученицима.

   Капацитет Дома је 90 места, од тога 85 за ученике и 15 за студенте. Дом располаже са 25 соба.

Дечаци су смештени на првом спрату у 12 соба. Девојчице су на другом спрату и на располагању им је 13 соба.

   У Дому је обезбеђено централно грејање, топла вода 24 сата, интернет у свим просторијама Дома, комплетна постељина (јастуци, јоргани, ћебад, навлаке). Замена постељине је на 15 дана.

   Исхрана ученика обавља се у трпезарији Дома. Кухиња Дома има имплементиран HACCP стандард. Сва јела припремају се по Правилнику Министарства просвете. За сваки оброк припремају се по две врсте јела. Ученици свакодневно добијају воће и слаткише.

ВАСПИТНИ РАД

   Ученици у Дому подељени су у васпитне групе. Васпитни рад са њима обављају васпитачи и управник Дома.

ЦИЉЕВИ

    • Постизање што бољег школског успеха;
    • Редовно похађање настава;
    • Развијање личности сваког ученика;
    • Организација слободног времена кроз рад секција
      (стрељаштво, шах, стони тенис, рецитаторска, плесна, литерална, драмска).
ДОЂИТЕ ДА ЗАЈЕДНО УЧИМО, РАСТЕМО, САЗРЕВАМО, ПУТУЈЕМО, ДРУЖИМО СЕ !!!

Услови уписа - СТУДЕНТИ

   Право на смештај у Дому имају студенти на буџету.

   Самофинансирајући студенти могу бити у Дому по економској цени од 17.030,00).

   Предаја конкурсне документације:

    • за студенте прве године             01.09. - 15.09.2017. године
    • за студенте старијих година    15.09. - 31.10.2017. године.

   Предаја конкурсне документације је од 800-1400 сати у просторијама Дома ученика Млекарске школе "Др Обрен Пејић".

ПOТРЕБНА ДОКУМЕНТА (оригинали или оверене фотокопије):

    • Пријава на конкурс (добија се у Дому)
    • Уверење да је први пут уписана I година студија на терет буџета и сведочанства о
      завршеном I,II и III, односно IV разреду средње школе-за студенте I године студија;
    • Потврда са високошколске установе о току студирања која треба да садржи
     следеће податке:
просечну оцену у току студија, годину уписа основних студија, број
     остварених ЕСПБ бодова, да се финансира из буџета-за студенте осталих година;
    • Уверење о приходима по члану породице за период од 1.јануара до 30.јуна текуће
      године, надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата.

   Студент приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању не старије од 30 дана.

ЦЕНА, СМЕШТАЈ И ИСХРАНА

   Цена Дома за месец дана је 6.378,00 динара (са сва три оброка). Студент не мора да користи сва три оброка, већ уплаћује само оне оброке које жели. За сваки оброк (доручак, ручак, вечера) припрема се виша врста јела.

   Собе су двокреветне, трокреветне и четворокреветне, са купатилима.

   У Дому је обезбеђено централно грејање, топла вода 24 сата, интернет у свим просторијама Дома, комплетна постељина (јастуци, јоргани, ћебад, навлаке). Замена постељине је на 15 дана.
© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2015 ©
Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas
Postavite pitanje Postavite pitanje
Footer - Lokacija skole Footer - Lokacija skole
Footer - Pratite nas
   Капацитет Дома је 90 места, од тога 85 за ученике и 15 за студенте. Дом располаже са 25 соба.