Седница наставничког већа

Објављено: понедељак, 17 април 2017.Седница Наставничког већа одржаће се у среду 19.04.2017. год. са почетком у 14 часова

 Дневни ред :
1.    Усвајање записника са предходне седнице

2.    Извештај и анализа успеха и изостајања ученика на крају другог класификационог периода школске 2016/2017. год.

3.    Сајам образовања

4.    Промоција школе

5.    Одлука о изрицању васпитно дисциплинске мере ученику

6.    Предлог чланова Комисије за матурски и завршни испит школске 2016/17 год.

7.    Разно